Acupunctuur West Friesland

Acupunctuur in Medemblik

Privacywet van 25 mei 2018(AVG)

1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag).

2. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.

3. De opdrachtnemer heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).

4. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een papieren dossier, in een afgesloten kamer/kast

5. Behandelovereenkomsten worden gescand en opgeslagen het dossier.

6. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.

7. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw nadrukkelijke toestemming